Teknoprom

KÖMÜR, ENERJİ VE KİMYASAL TEKNOLOJİLER AR-GE, PROJE, MÜHENDİSLİK, UYGULAMA, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

‘Projeler’ Kategorisi Arşivi

Karbon Nanotüp Üretimi

TARİH:21.Nisan.2010

Ürün Tanımı: Karbon nanotüpler; nanometre boyutlarında oluşturulmuş oldukça küçük karbon liflerdir. Birkaç mikron veya milimetre uzunluğunda ve çapları nanometre boyutunda olan içi boş yapılardır.

Ürünün İşlevi ve Uygulama Alanları: Karbon nanotüpler; yüksek mukavemet, yüksek elektriksel iletkenlik, yaklaşık tek boyutlu yapı, yüksek ısıl iletkenlik, düşük ağırlık, çok yüksek termal ve kimyasal dayanım gibi özellikleri bünyelerinde barındırırlar.

Nanoaygıt ve transistörlerden bütünleşik devre, kalıcı bilgisayar belleği, karbon nanotüp düz ekran televizyonlar, kurşun geçirmeyen kumaşlar, nanotext denilen leke ve bakteri tutmayan kumaşlar, ortamda bulunan zehirli gazları algılayabilen gaz detektörü, hidrojen depolama ve yakıt hücresi, nanomıknatıs, yüksek yoğunluklu bilgi depolayan küçük ölçekli sabit disk ve deformasyon ölçmeye yönelik ölçü aletleri gibi kullanım alanları bulunmaktadır.

Teknoprom olarak Karbon Nanotüplerin endüstriyel üretim proseslerinin geliştirilmesi için Ar-ge çalışmaları yapmaktayız. Yazının Devamımı Okuyunuz: »

Hümik Asit Üretimi

TARİH:21.Nisan.2010

Ürün Tanımı: Alkali ortamda (yüksek pH’da) kolayca çözülebilen, koyu kahverengi-gri-siyah renkli, humustan elde edilen organik maddelerdir.

Hümik Asidin Kullanım Alanları: Organik tarımın yaygınlaşması, inorganik gübrelerin toprağa ve içindeki canlılara zarar vermesi ve yer altı kaynaklarını kirletmesi ayrıca toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli bozulması nedeniyle hümik asitli gübrelerin kullanımı artmaktadır.

Hümik asitler sadece tarım alanında kullanılmamaktadır. Günümüzde ucuz bir kaynak olarak birçok sektörde hızla kullanılmaya başlanmıştır. Bu sektörlerin başında çevre ve sondaj teknolojileri, tutkal, boya, baskı mürekkepleri, kazan besi suyu şartlandırıcıları gibi kimya teknolojileri gelmektedir. Ayrıca kanatlı ve büyük baş hayvanlarda hastalıklara karşı mukavemet sağlamada, yenilen yemlerin ete dönüşümünde, süt veriminin artmasında, yumurta kalitesinde ve buna benzer birçok faktörlerde ciddi faydalar tespit edilmiştir. En şaşırtıcı neticeler ise insan sağlığı üzerine yapılan çalışmalarda elde edilmiştir. AIDS başta olmak üzere astım, bronşit, grip, mide rahatsızlıkları, böbrek taşı bertarafı, hemeroit, deri kanseri, kansızlık, aşırı uyku, iştahsızlık gibi tıpta oldukça yaygın karşılaşılan problemlerin çözümünde önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Yazının Devamımı Okuyunuz: »

Kömürün Kurutulması

TARİH:21.Nisan.2010

Kömürün ısıl değerini etkileyen en önemli parametre içerdiği nem miktarıdır. Nem içeriği kazan verimini, yakıt yanma oranını, alev sıcaklığını, buhar jeneratöründeki ısı transferini, birincil hava sıcaklık gereksinimini ve elektrostatik filtrelerdeki kül direncini belirlemektedir. Bunun yanı sıra kömürün nem içeriği, uçucu madde çıkışını, yanma süreçlerini, gaz fazında seyrelmeyi sağlayarak kütle difüzyon direncini de etkilemektedir. Ayrıca kömür kurutmanın emisyonları azaltıcı etkisi vardır. Nem içeriğindeki her %1 artışa karşılık ısı gereksinimi 20 Btu/kWh artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı elektrik üretimi veya başka amaçla kullanılacak olan linyitlerin kurutulması gerekmektedir.

Teknoprom olarak farklı kömürlerin kuruma kinetiği çalışmalarını yapmakta ve kömürler için kurutma sistemleri tasarlamaktayız.

kurutucu

Tarafımızca tasarlanan titreşimli akışkan yatak kurutucu

Fülvik Asit Üretimi

TARİH:24.Mart.2010

Fülvik asit, hümik asitler grubunun içinde binlerce yıllık süreçler sonucunda oluşmaktadır ve doğada tek başına bulunmamaktadır. Fülvik asit terimi bütün bir bileşik grubunu tanımlamak için kullanılır. Bu yüzden fülvik asidin tek bir kimyasal formülü yoktur. Bulunduğu ortamın özelliklerine göre kolayca değiştiğinden dolayı fülvik asidin birçok kompleks moleküler kombinasyonu vardır. Her ne kadar farklı formülleri olsa da bütün bu gruplar genel olarak fülvik asit diye adlandırılır.

Fülvik asit “doğanın mucizevi molekülü” olarak anılmaktadır, bunun sebebleri toprak ve bitki üzerindeki sayılamayacak kadar çok olumlu işlevinin yanısıra insan sağlığı üzerine de oldukça etkili olmasıdır. Günümüzde insan sağlığı üzerine olan çalışmalar sürekli artmaktadır. Yapılan çalışmalar ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, astım, guatr gibi çeşitli hastalıklarda tedavi edici özelliği olduğu ispatlanmıştır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemizde fülvik asit üretimi gerek tarım endüstrisi için , gerek ilaç endüstrisi için önemli bir adım olacaktır.

Yazının Devamımı Okuyunuz: »